Random Nummer Generator

Genereer een random nummer of een lijst met willekeurige getallen

Nummer Generator

Selecteer de opties van de nummer generator: nummer range, aantal, uitsluitingen en sorteer opties om een lijst van willekeurige nummer te maken. Als je niks aanpast, genereren we een willekeurig nummer tussen 1 en 10.

Range
Aantallen
Uitsluitingen
Sorteren
Resultaten

Lijst met random nummers

Selecteer de opties van de nummer generator en klik op de knop Genereer willekeurige nummers om een lijst met random nummers te genereren.

Over Random Nummer Generator

Random Nummer Generator is een tool om snel een lijst met willekeurige getallen of een willekeurig getal van 1 tot 10 te genereren. Door de instellingen te wijzigen, kan je ervoor kiezen om een reeks willekeurige getallen te genereren. Voor elke reeks kan je het aantal nummers selecteren, het minimum en maximum van het nummer in een set, nummer uitsluitingen en of de lijst unieke nummers zonder herhalingen moet bevatten. U kunt de lijst met getallen willekeurig sorteren, van laag naar hoog of van hoog naar laag.

InformatieWaarde
Laagste getal1
Hoogste getal10
Aantal unieke combinaties10

Hoe wordt een random nummer gegenereerd?

Een random nummer van 1 tot 10 wordt gegenereerd door middel van de Javascript methode Math.random() die een pseudo-random number terug geeft. Elk nummer tussen 1 en 10 wordt apart en onafhankelijk willekeurig gegenereerd met deze functie.

Hoe gebruik ik de random nummer generator?

Je kan een eenvoudig lijst met random number maken met de nummer generator door deze stappen te doorlopen:

 • Selecteer de instellingen van de nummer generator (standaard is het één nummer tussen 1 en 10)
  • Voer het minimum nummer in voor de range van een lijst met random nummers, standaard 1. De willekeurige nummers zullen nooit lager zijn dat dit nummer.
  • Voer het maximum nummer in voor de range van een lijst met random nummers, standaard 10. De willekeurige nummers zullen nooit hoger zijn dat dit nummer.
  • Selecteer het aantal nummers dat je wilt binnen één lijst, standaard 1 willekeurig nummer.
  • Selecteer het aantal reeksen of willekeurige nummers dat je wilt, standaard 1 reeks.
  • Voer in welke getallen je wil uitsluiten. Je kan alleen getallen uitsluiten die binnen de range vallen van het minimum en maximum getal. Nummers die buiten deze range vallen, worden altijd uitgesloten. De getallen die je invult moeten gescheiden zijn bij een komma. Je kan een maximaal aantal nummers uitsluiten van het aantal mogelijke combinaties - 1, anders kunnen we geen nummers genereren.
  • Selecteer of je alleen unieke nummers wilt zonder herhalingen in een lijst met nummers. Standaard is het mogelijk om dubbele getallen te hebben in 1 reeks.
  • Selecteer hoe je de lijst met nummers wil sorteren, standaard willekeurig. Je kan kiezen om de nummers te sorteren van laagste naar hoogste, hoogste naar laagste of willekeurig.
  • Selecteer hoe je de nummers in het resultaat wil splitsen, standaard door middel van een spatie. Je kan kiezen om de nummers te splitsen met een spatie, komma met spatie, komma zonder spatie of met een verticaal streepje.
 • Klik de knop: Genereer willekeurige nummers
 • Kopieer nummers of maak nieuwe nummers tussen 1 en 10